Reservering av billettar Hellesøy – Fedje

Det har i 2017 vore til tider særs stor etterspurnad etter billettar på rundturen til Fedje frå Hellesøy, og fleire gongar har uheldige passasjerar stått igjen på kaia pga. full båt. Eit reservasjonssystem blei laga til på kort varsel og var operativ etter to veker.

Read More
Gasta Design