Stillingsutlysing skipsførar i Øygarden

GulenSkyss er etablert med kontor i vakre Eivindvik som ligg i Gulen kommune på sørsida av Sognefjorden, ytst mot havet.

For tida driv me fire rutesamband i Hordaland og Sogn og Fjordane på oppdrag frå fylkeskommunane. I tillegg til dette har me ein del charterkøyring i sommarhalvåret, samt sporadiske turar utover heile året. Me tilbyr også transporttenester til olje- og offshorenæringa, blant anna med mannskapsbyter, standbyfartøy, osv. Frå 1. april skal me også drive ein ambulansebåt som vert stasjonert på Sunde i Kvinnherad.

GulenSkyss AS har to ledige stillingar som skipsførar, for tida på MS Øyrosa som trafikkerer  sambandet Hellesøy – Hernar (Øygarden kommune). Båten er bemanna av skipper og lettmatros/maskinpassar. Stillingane er 100 % eller eventuelt 50% stilling. Då dette er ei rute med nokså få timar ynskjer me i samråd med dei som blir tilsett å diskutere om ein ynskjer å gå ei 2:1 ordning eller 1:1 ordning.

GulenSkyss har ei ny fin leiligheit berre eit steinkast vekke frå kaia der MS Øyrosa ligg.

Merk at alle søknadar skal sendast inn via søknadsskjemaet under. Ha klar CVen din for opplasting.

Kvalifikasjonar:

  • Minimum D4 med førarrettigheiter for hurtigbåt (Evt. gamalt Kystskippersertifikat med tilsvarande rettigheiter).

  • Godkjent helseattest.

  • Krise- og passasjerhandteringskurs.

  • ROC  GMDSS – sertifikat.

  • Tryggleikskurs (IMO 80)

  • Medisinsk behandling

  • God ISM og IT kunnskap.

Det er ein fordel om søkaren har erfaring frå liknande arbeid.  
Det er også ein fordel med teknisk kompetanse. Det er berre 2 mannskap ombord på båten, så det er viktig at alle bidreg både på dekk og i maskin.

Vi ser etter deg som har:

God kommunikasjonsevne, er positiv, påliteleg, fleksibel, kvalitetsbevisst og har evne til å “stå på”.

Med gjer merksam på at det trengs førarrettigheiter for hurtigbåt (søkjarar utan vil ikkje bli evaluerte)

Stillingsprosent: 100 % (Evt. 50% etter ynskje frå søkjar)
Lønn: I samsvar med tariff/etter avtale (Fastlønsavtale)
Søknadsfrist: 11. februar 2019
Tiltreding: Etter avtale.

Dersom du har spørsmål til stillinga, kontakt driftsleiar Daniel Kvernøy på telefon 911 20 932 (0800-1600 på kvardagar).


Gasta Design