Sommarrute Hellesøy – Fedje

I år vert sommarruta mellom Hellesøy og Fedje utvida til tre gongar i veka, fom. 16. juni tom. 25. august.
For meir informasjon sjå brosjyre på Fedje kommune si heimeside ved å klikke her.

Ruteplan tysdag, onsdag og laurdag:
Frå Hellesøy kl 11.50 til Fedje kl 12.40
Frå Fedje kl 14.40 til Hellesøy kl 15.20

Kvardagar:
Det er korrespondanse med buss til/fra Bergen (Buss frå Bergen kl 10.00 / retur til  Bergen kl 15.58)

Laurdagar:
Det er korrespondanse med buss til/fra Bergen (Buss frå Bergen kl 10.40/  retur til Bergen kl 15.35)

 

 

Born under 4 år er gratis. Ingen honnørrabatt.

Gasta Design